DUYURULAR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesai Dışı Diploma Teslim Günü

04.11.2021

 

 

19.11.2021

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MESAİ DIŞI DİPLOMA TESLİM GÜNÜ

 

 

Mezuniyet  işlemi tamamlanan ön Lisans,  lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz, ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden kayıt oluşturarak 19 Kasım 2021 Cuma günü diplomalarını mesai dışında saat 20:00’a kadar teslim alabilecektir.

 

 

DİPLOMA HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

Diploma hazırlama süreci ilgili yönerge gereğince ortalama 25 iş günü sürmektedir. 

 

Otomasyon sisteminde mezuniyet kararınızın işlenmesinden sonraki bir (1) ay süre içerisinde diplomalarınızın hazır olduğu bilgisini aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. Diploması hazır olan öğrencilerimiz, Davutpaşa Kampüsü, Taş Bina (Kışla Binası), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, A-1013 nolu ofisten diplomalarını teslim alabilirler.

 

https://e-ogrenci.yildiz.edu.tr/diploma/durumsorgula

 

Diploma Teslimi İçin Yapılması Gereken İşlemler:

 

Diploma teslimi, mezun olan öğrenciye veya noter onaylı vekalet verecekleri kişilere yapılabilmektedir.

 

Diploma teslimi sırasında,

 

  • Öğrenci Kimlik Kartının teslimi  
  • Nüfus cüzdanı veya Pasaport veya Evlilik Cüzdanı belgesinin aslının ibrazı

gerekmektedir.

 

2016 yılından sonra mezun olan öğrencilerin ilişik kesme işlemi (Harç Bürosu, Kütüphane, UZEM) Öğrenci Bilgi Sisteminden yapılmaktadır. İlgili bürolara onay alma işlemi için gidilmesine gerek yoktur.

 

2016 yılından önce mezun olan öğrencilerin ilişik kesme formunu formda belirtilen birimlere onaylatması gerekmektedir.

 

Ayrıca İnşaat Fakültesi ve MYO İnşaat ve Emlak Programı öğrencilerinin ilişik kesme formunu mezun olduğu yıla bakılmaksızın formda belirtilen “Optik Aletler Laboratuvarı” kısmını ilgili Dekanlık veya Bölüm Başkanlığı’na onaylatması gerekmektedir.

 

Mezuniyet  işlemi tamamlanan Ön Lisans,  Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz, mesai dışında diplomalarını alabilmek için, borç sorgulamaları ve diplomalarının hazırlanması işlemlerinin yapılacak olması nedeniyle ytumezun@yildiz.edu.tr adresine 18 Kasım 2021 saat 12:00'ye kadar e-posta ile başvuruda bulunmalıdır.