Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

İstek, Öneri, Şikayet ile Bilgi ve Belge edinme yolları

22.11.2016

i) Başkanlığımıza ait resmi e-posta üzerinden yapılan başvurular için tıklayınız.

Kalite standartlarımız gereği cevaplama süresi (uzun araştırma ve inceleme gerektiren durumlar hariç) en geç beş iş günüdür.

 

ii) Dilekçe ile yapılan başvurular için tıklayınız.

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Sair Kanunun 7.maddesine göre; Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

 

iii) Bilgi Edinme Kanunu üzerinden yapılan başvurular için tıklayınız.

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 11. maddesine göre;  “Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve onbeş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir”

 

iv) YTÜ 7/24 Yıldızlı Hat) üzerinden yapılan başvurular için tıklayınız.

Kalite standartlarımız gereği cevaplama süresi (uzun araştırma ve inceleme gerektiren durumlar hariç) en geç beş iş günüdür.

 

v) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan başvurular için tıklayınız.

Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.