Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Sonu Mezuniyet Sınavları

18.08.2022

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SONU MEZUNİYET SINAVLARI

 

 

Mezuniyet Sınavı Başvurusu ve Takvimin İlanı  29 Ağustos 2022 Pazartesi

 

Mezuniyet sınavına girecek öğrencilerin  kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına şahsen veya Bölüm Başkanlıklarının e-posta adreslerine öğrenci transkriptleri ve Mezuniyet Sınavı başvuru dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Bölüm Başkanlıklarınca eğitim planları kontrol edilerek aşağıdaki belirtilen hususları taşıyan öğrenciler Mezuniyet Sınavına alınmalıdır.

 

Mezuniyet Sınavlarının Yapılması  31 Ağustos 2022 Çarşamba

 

Öğretim Elemanları Tarafından Sınav Sonuçlarının Bölüm Başkanlığına Teslimi 01 Eylül 2022 Perşembe

 

Notların Fakülte Yönetim Kurulu Kararı İle Kabul Edilerek Sisteme Girilmesi 02 Eylül 2022 Cuma

 

 

MEZUNİYET SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR
(07.02.2013 tarih ve 2013/03-26 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)

 

  1. Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

  2. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere;  akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. (09.06.2016/02-13 tarih ve sayılı Senato kararı ile değişiklik)

  3. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

  4. Mezuniyet sınavında alınan DC ve daha düşük notlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin ilgili dersinin notu mezuniyet sınavına girmeden önceki notu olarak kalacaktır.

  5. Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.

  6. Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

  7. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 ve üstü olan öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilirler.

  8. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), 2.00 nin altında olan öğrenciler kendi seçecekleri koşullu başarılı derslerden sınava girebilirler. Bir öğrenci en fazla 2 dersten sınava girebileceğinden varsa başarısız dersleri ile seçeceği koşullu başarılı derslerin toplamı 2’yi geçemez. Öğrenci koşullu başarılı bir dersin sınavına kaydolmak için varsa öncelikle başarısız olan derse kaydolmalıdır.

  9. Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. (16.04.2015/01-06 Senato kararı ile eklenmiştir.)