Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları hk.

17.01.2022

                                          2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVLARI 

 

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları                                         25-29 Ocak 2022

Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri                    25-31 Ocak 2022

Güz Yarıyılı Bütünleme Mazeret Sınavı Başvuruları           04.02.2022 Cuma (Son gün) Bütünleme Mazeret Sınavı (25-29 Ocak 2022 tarihlerini içeren Covid-19 nedenli sağlık raporları gerekçe olarak kabul edilecektir. Öğrencilerimiz gerekçeli sınav başvuru dilekçelerini kendilerine ait std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresi üzerinden, kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığının kurumsal   e-posta adresine gönderebilir.)


Güz Yarıyılı Bütünleme Mazeret Sınav Takviminin İlanı    7 Şubat 2022 Pazartesi

Güz Yarıyılı Bütünleme Mazeret Sınavlarının Yapılması    08-12 Şubat 2022

Güz Yarıyılı Bütünleme Mazeret Sınavı Not Girişleri         08-13 Şubat 2022

 

BÜTÜNLEME SINAVI İLE İLGİLİ ESASLAR

Öğrenciler DC ve daha düşük notlu derslerden (F0 hariç) bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.  Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

 

4. YTÜ Sınav Yönergesi gereği Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler vize notuna bakılmaksızın ilgili dersten başarısız (FF) sayılırlar. (11.07.2019/04-02 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

Not: Devamsızlığı bulunmayan öğrencilerden final sınavına girmeyenlerin nihai harf notlarının sisteme F0 olarak girilmemesi gerekmektedir.

Devam koşulunu sağladığı halde yarıyıl sonu (final) sınavına girmeyen öğrencilere devamsız anlamında F0 notu verilmesi halinde, öğrenciler Bütünleme Sınavına giremeyeceklerdir.