Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2022-2023 Bahar Yarıyılı Kayıt Dondurma ve Özel Öğrencilik Statüsü hk.

27.02.2023

2022-2023 BAHAR YARIYILI KAYIT DONDURMA VE ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için Eğitim-Öğretim İşleyişi ile ilgili olarak yaptığı sorular ve cevaplar şeklinde 19 ve 22 Şubat 2023 tarihli açıklamaları doğrultusunda kayıt dondurma ve özel öğrencilik durumları aşağıda açıklanmıştır.

 

 

Kayıt Dondurma

Talep eden Üniversitemiz öğrencileri 17 Mart 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları oldukları bölümlerin kurumsal e-posta adreslerine gönderecekleri imzalı dilekçe ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenim süresinden sayılmamak üzere kayıt dondurabilecektir.

 

Mazeretleri nedeniyle 17 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları durumunda başvuruları ilgili fakülte dekanlıkları tarafından değerlendirilecektir.

 

Özel Öğrenci

a) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olan veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan öğrenciler ile, 

 

b) "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2023 tarihli duyurusunun 5. maddesinde sayılan öğrenciler (İşletmede Mesleki Eğitim Yapanlar, Denizcilik Fakültesi Öğrencileri, Öğretmenlik Uygulaması öğrencileri)

 

a ve b deki iki şartı birlikte sağlayan ve almak istedikleri ders Üniversitemizde 2022-2023 Bahar yarıyılında açılmış olan öğrenciler 17 Mart 2023 tarihine kadar ders almak istediği Üniversitemiz bölümünün kurumsal e-posta adreslerine gönderecekleri dilekçenin ekine YÖKSİS üzerinden indirdikleri transkriptlerini ekleyerek 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders alabilecektir. Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri özel öğrencilik statüsü kazandıklarını, üniversitelerine yazılı olarak bildirecektir.