Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Temel Bilimler Dersleri Muafiyet Sınav Takvimi hk.

24.08.2023

 

İngilizce hazırlık sınıfına veya 1. sınıfa başlayacak öğrenciler İçin yapılacak
Temel Bilimler Dersleri (Matematik, Fizik, Kimya) Muafiyet Sınavları

 

Başvuru

04-06 Eylül 2023

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.

 

Açılış     :  04 Eylül 2023 Pazartesi           Saat: 10:00

Kapanış :  06 Eylül 2023  Çarşamba        Saat: 16:00 

 

Muafiyet Sınavı Tarihleri

Tarih

Saat

Ders

Derslik

11 Eylül 2023 Pazartesi 

10.00-11.15 

MAT1821 Matematik

Fen-Edebiyat Fakültesi

B Blok 1. Kat B1A06 no'lu derslik

10.00-11.15 

KIM1170 Genel Kimya

Fen-Edebiyat Fakültesi

B Blok 1. Kat B1A08 no'lu derslik

13 Eylül 2023 Çarşamba

10.00-11.15 

MAT1071 Matematik 1

Fen-Edebiyat Fakültesi

B Blok 1. Kat B1A06 no'lu derslik

13.00-14.15

FIZ1001 Fizik 1

Fen-Edebiyat Fakültesi

B Blok 1. Kat B1A08 no'lu derslik

15 Eylül 2023 Cuma 

10.00-11.15 

FIZ1002 Fizik 2

Fen-Edebiyat Fakültesi

B Blok 1. Kat B1A06 no'lu derslik

Sınav Sonuçların İlanı

20 Eylül 2023 Çarşamba

Sınav Sonuçları Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının/ilgili bölümlerin internet sayfalarında ilan edilecektir.

 

 

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Üniversitemiz Bölümleri Eğitim Planlarında yer alan ve ilgili Bölümler tarafından verilen,

 

Temel Bilimler dersleri için muafiyet sınavı yapılacaktır. Başvurular aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde başvuru sistemi üzerinden online olarak alınarak sınavlar belirtilen tarihlerde yüz yüze yapılacaktır.

 

YTÜ Lisans Programlarında Yer Alan Temel Bilimler Dersleri (Online başvuru sistemi üzerinden programınızda bulunan ders/dersler için başvuruda bulunuz.)

 

 

 

Muafiyet Sınavı İlkeleri

 

1. Muafiyet sınavına İngilizce hazırlık sınıfına veya 1. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler girebilirler. (2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için 11, 13, 15 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak Temel Bilimler Dersleri Muafiyet Sınavları, Hazırlık Sınıfından geçecek öğrenciler için son kez uygulanacak olup, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yalnızca ÖSYM yoluyla yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanacaktır.)

2. Muafiyet sınavında CC ve üstü notu alan öğrencilerin bu dersleri, transkriptlerine notlu ve kredili olarak işlenir.

3. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenci ilan edilen başvuru tarihlerinde muafiyet.yildiz.edu.tr adresindeki “Muafiyet Sınav Formu”nu doldurup başvuru yapar ve formun çıktısını alıp ıslak imzalı olarak sınav günü sınav gözetmenine teslim eder.

4. Geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilere muafiyet sınav hakkı tanınmaz.

5. Öğrenciler muafiyet sınavına sadece bir kere girebilirler.

6. Sınava belirtilen zamanda gelmeyen veya kayıt olmadan sınava gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır.

7. Öğrenciler sınava T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı, üniversite kayıt belgesi/üniversite öğrenci kimlik kartı ve ıslak imzalı Muafiyet Sınav Formu ile gelmelidirler. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

8. Muafiyet sınavının yer ve saat bilgileri YTÜ Öğrenci İşleri web sayfasında ve ilgili bölümlerin web sayfalarında duyurulur.

 

 

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Programından Diploması Olan Öğrencilerin Temel Bilimler Dersleri Muafiyeti

 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programı diploması olan ve aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler

 

  • Mathematics HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “MAT1071 Matematik 1” veya “MAT1821 Matematik” derslerinden,
  • Physics HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “FIZ1001 Fizik 1” dersinden,
  • Chemistry HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “KIM1170 Genel Kimya” dersinden 

M notu ile Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılmaksınızın “MUAF” sayılacaktır.

 

Muafiyet başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Ders Muafiyet Dilekçesi ile birlikte yukarıda belirtilen koşulları sağladıklarını gösteren, ilgili kurumdan temin edilmiş, resmi belgelerini 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin 6. Maddesi 5. fıkrası gereğince bu tarihten sonra  başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde Temel Bilimler Dersleri'nden muaf olmak üzere muafiyet dilekçesi veren öğrenciler dönem başında yapılacak olan Temel Bilimler Dersleri muafiyet sınavlarına giremez.

 

Öğrencilerin muafiyet başvuruları bölüm intibak komisyonunca 20 Eylül 2023 tarihine kadar değerlendirilerek bölüm başkanlığınca fakülte yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa iletilecektir. İlgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen  ders muafiyetleri fakülte öğrenci işleri tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilecektir. İntibak formları bölüm başkanlığınca imza karşılığı öğrenciye teslim edilecektir.

 

Ders muafiyeti yapılan öğrenciler, muaf olduğu dersler yerine en geç 13 Ekim 2023 Cuma gününe kadar ilgili bölüm başkanlığına başvurarak yeni ders alma talebinde bulunabilecektir.