Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2023-2024 Güz Yarıyılı Sonunda Azami Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvuruları

22.01.2024

2023-2024 Güz Yarıyılı Sonunda Azami Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin
Ek Sınav Başvuruları

 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Sonunda Azami Süresini Tamamlayan Öğrenciler 05-08 Şubat 2024 tarihlerinde OBS sistemi üzerinden başvurmaları durumunda ek sınav hakkından yararlanabilecektir.

 

 

(Ek sınav başvurusundan yalnızca 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Sonunda 14. yarıyılı tamamlayan öğrenciler yararlanacaktır. Diğer öğrencilerin başvuru yapması durumunda yapılan ek sınav başvurusu sistem üzerinden silinecek ve herhangi bir geri dönüş yapılmayacaktır.)

 

 

Online Başvuru Sistemi Açılış      : 05 Şubat 2024 Pazartesi        Saat: 10:00

Online Başvuru Sistemi Kapanış  : 08 Şubat 2024 Perşembe       Saat: 16:30

 

 

Üniversitemiz Senatosu kararı ile öğrencilere 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılını kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilmiştir. Bu durumdaki öğrenciler içerisinde uygulama dersi olan ve olmayanların bulunması nedeniyle süreç, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılının başladığı tarih ile Bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının son günü aralığında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde bölüm başkanlığının yetkisine bırakılmıştır.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ek Sınav Takvimi için buraya tıklayınız.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Sonunda Azami Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Durumlarını Belirten Liste için buraya tıklayınız.

 

OBS Ek Sınav İşlemleri Kılavuzu için buraya tıklayınız.

 

 

Ek Sınavlara İlişkin Hususlar

 

  • Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin, ek sınav ile ilgili başvurularından sonra ek sınav haklarından yararlanacağı 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında katkı payını ödemeleri gerekir. Katkı payına ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.

 

  • Mezuniyet için eğitim planındaki başarısız (hiç almadığı; alıp F0, FF, FD, DD notu ile kaldığı dersler) olduğu tüm teorik dersler için öğrencilere, azami öğrenim süresini tamamladığı yarıyıldan sonraki 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılını kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

  • Mezuniyet için eğitim planındaki başarısız olduğu, sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması, zorunlu staj vb. nitelikteki tüm uygulamalı dersler için öğrencilere, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında  ilgili Bölüm Başkanlıklarınca en az 4 haftalık uygulama programı hazırlanacak ve sonrasında ise dönem içinde kalacak şekilde iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

  • Eğitim planında sadece stajı kalan veya stajla birlikte başarısız dersleri nedeniyle ek sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek staj çalışmasını ek sınav döneminde tamamlayabilecektir. Uygulamalı ders statüsünde bulunan zorunlu staj işlemleri, “YTÜ Staj Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

 

  • Ek Sınav Hakkını Kullanmayan (Başarısız Ders Sayısı En Fazla Beş Olan) öğrencilerin Dört Yarıyıl Ek Süre Hakkı 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı itibariyle başlayacak olup bu öğrenciler katkı payını ödeyerek ders almak üzere 01 Mart 2024 tarihine kadar kayıtlı oldukları bölüm başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
  • Öğrenciler, seçmeli grubunda almaları gereken dersi/dersleri tamamlamaları durumunda ilgili gruptan fazladan aldığı dersler için ek sınava girmelerine gerek yoktur. Aynı seçmeli havuzundan fazladan almış olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencilerin bu derslerin silinmesi ile ilgili taleplerini içeren dilekçe ile kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecektir.

 

  • Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilere talep etmeleri durumunda eğitim planındaki DC notu ile koşullu başarılı derslerinden de ek sınav hakkı verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin de sistem üzerinden not yükseltmek amacıyla başvuruda bulunmaları gerekir.

 

  • Azami süresini tamamlayan öğrenciler; ek sınav ve ek sürelerde Senatonun ders seçimi için belirlediği not ortalaması şartı ve/veya ön koşul sınırlamalarından muaf tutulur.

 

  • Azami öğrenim sürelerini tamamlayarak ek sınav ve ek süre haklarından yararlanacak öğrenciler için “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 22. maddesinin (b) fıkrasında geçen “Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.” hükmü uygulanmayacaktır.

 

  • Fakülteler tarafından online yapılacak dersler arasında bulunmayan Uygulamalı dersler için telafi programları ve ek sınavların ne şekilde yapılacağı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınacak kararlara bağlı olarak Nisan ayında ilan edilecek takvim uyarınca yapılarak daha sonra ilan edilecektir. Uygulamalı derslerin telafisi ve ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmeyecektir. Öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili yarıyıl için katkı payını ödeyerek ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmalıdır. İlan edilen tarihlerde başvurmayan veya başvuru yaptığı halde sınava girmeyen öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır ve başarısız olarak ilan edilir.

 

"YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Yönergesi" için buraya tıklayınız.