Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

2023-2024 Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü Başvuru Sonuçları

21.08.2023

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞINDAN LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER

 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Yurt Dışından Lisans Programlarına Asil Kayıt Hakkı Kazanan öğrencilerin listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

(Click here to reach the list of international students who have earned the right to enroll in Undergraduate Programs in the 2023-2024 Academic Year.)

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Yurt Dışından Lisans Programlarına başvuruda bulunup değerlendirme sonucuna göre başvurusu geçersiz sayılan öğrencilerin listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

(Click here to reach the list of international students whose applications to Undergraduate Programs in the 2023-2024 Academic Year are NOT accepted according to the results of the evaluation.)

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Yurt Dışından Lisans Programlarına başvuruda bulunup değerlendirme sonucuna göre başvurusu geçerli olup yerleşemeyen öğrencilerin listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

(Click here to reach the  list of international students whose applications to Undergraduate Programs in the 2023-2024 Academic Year are accepted but are NOT placed according to the results of the evaluation.)

 

Kesin kayıtlar 22 Ağustos-01 Eylül 2023 (09:00-12:00 13:00-16:00) tarihlerinde şahsen veya noter onaylı vekalet verecekleri kişiler aracılığıyla yapılacaktır.

 

Kayıt YeriYTÜ Davutpaşa Kampüsü Kışla Binası A Blok 2 Kat

                   Şevket ERK Konferans Salonu

                   Davutpaşa Mah. - Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler- İstanbul

 

 

Kayıt Takvimi (Kayıtlar, takvimde fakülteler için belirtilen günlerde Şevket ERK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.)

 

 

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi

 

 

2023-2024 Yurt Dışından Öğrenci Bilgilendirme Broşürü-Türkçe

 

 

2023-2024 Yurt Dışından Öğrenci Bilgilendirme Broşürü- İngilizce

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'ne KABUL ALMIŞ ÖĞRENCİLERİN
KAYIT OLMAK İÇİN GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER

 

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

 

 1. Lise diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi, [Mezuniyet Belgesi ile kayıt yapılmayacaktır. Ancak istisnai durumlarda; mezun olunan okuldan diplomalarını alamayıp geçici mezuniyet belgesiyle başvuran öğrencilerin, kayıtlandığı dönemin sonuna kadar (İlgili akademik yılın Akademik takviminde belirtilen Güz yarıyılı sonu tarihi) diplomalarının aslını getirmesi zorunludur. Bu süre içerisinde diplomalarının aslını teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca silinir.]

 

 1. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak Denklik Belgesi[Denklik Belgesi ‘nin aslını kayıtlandığı dönemin sonuna kadar (İlgili akademik yılın Akademik takvimde belirtilen Güz yarıyılı sonu tarihi) getirmesi zorunludur. Bu süre içerisinde diploma denkliğini teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları silinir.]

 

 1. Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

 

 1. Başvuruda kullanılan sınav sonuç belgesinin aslı ile noter onaylı Türkçe tercümesi,

 

 1. Kimlik belgesi ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylı örneği,

 

 1. Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,

 

 1. Türk Dış Temsilciliklerinden alınacak “Öğrenim Vizesi”, [Öğrenim vizesi olmayanların, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde Öğrenim Vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde olmaları gerekir.]

 

 1. Son 6 ayda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Varsa geçerliliği olan Türkçe yeterlik belgesinin aslı ve onaylı örneği, [Mavi Kart sahibi öğrencilerden ve T.C. uyruğu olan öğrencilerden istenmez.]

 

 1. Varsa Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası (YU),

 

 1. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

 

 1. Maddi Güvence Beyan Formu,

 

 1. Liseyi yurtdışında okuyan T.C. uyruklu öğrencilerin yurda giriş/çıkışını gösteren Emniyet Genel Müdürlüğü onaylı belge,

 

 1. YTÜ Uluslararası Öğrenci Kayıt Taahhütname Formu.

 

UYARI:

 

Asil kayıt hakkı kazanan öğrenciler, OBS sistemi üzerinden kabul belgesine ulaşabilirler. (Asil kayıt hakkı kazanan öğrencinin ülkemize girişi için oluşturulan kabul mektupları, 99 ve 98 no ile başlayan TC Kimlik Numaraları bulunan öğrenciler için, ihtiyaç bulunmadığından, oluşturulmamıştır.)

 

Öğrencilerin, programa kabul edildikleri ilk yarıyılda kayıt yaptırmaları gereklidir. Kayıt döneminde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılır.

 

Kayıt olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de öğrenim görmek üzere ikamet edebilmeleri için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı yetkili makamları tarafından verilen öğrenci ikamet iznini 90 (doksan) gün içinde almaları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.