Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Başvuru Duyurusu

19.07.2022

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Madde kapsamındaki öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz (05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler) için belirlenen başvuru süreci*:

 

(*) 7417 Sayılı Kanunda Geçen Öğrenci Affının Resmi Gazete'de yayımlandığı 05 Temmuz 2022 tarihinden sonra kaydı silinenler başvuru yapamazlar.

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ                                 : 05 Temmuz 2022

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ                                             : 07 Kasım 2022 (Saat: 16:00’ya kadar)*

*ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLANLAR     : (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddeden kapsamındaki öğrenci affından yararlandırılır. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

 

MÜCBİR SEBEPLER NEDENİYLE BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURAMAYANLAR:

Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.)

 

BAŞVURU ADRESLERİ:

 

LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULAR: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yazı İşleri Birimine şahsen yapılacaktır.

 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yazı İşleri Birimi A. Blok Zemin Kat A-1020 No’lu Oda Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler/ İstanbul

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR: Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. (Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye Enstitü web sayfalarından ulaşabilirsiniz.)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri için      : http://www.fbe.yildiz.edu.tr

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A. Blok 2. Kat A-2023 numaralı arşiv odası Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler/ İstanbul

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencileri için  : http://www.sbe.yildiz.edu.tr

 

ÖN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULAR: Meslek Yüksekokulu ve Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. (Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye Yüksekokul web sayfalarından ulaşabilirsiniz.)

 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri için                             : http://www.myo.yildiz.edu.tr

Meslek Yüksekokulu Adres : Eğitim Fakültesi Davutpaşa Kampüsü Gençosman Mah. Davutpaşa Cad. No: 120 Kat :2 34165 Güngören/ İstanbul (Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Eğitim Fakültesi’nde hizmet vermektedir.)

 

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO öğrencileri için     : http://www.mst.yildiz.edu.tr

                                                      

Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu İçin İletişim Adresi :   Yüksekokul Sekreteri Zafer ÖZDEMİR - zafero@yildiz.edu.tr

 

 

KİMLER BAŞVURAMAZ:

 

  1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar,
  2. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
  3. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler
  4. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş, vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmayan kişiler.
 
KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü programlarında,

  1. Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar
  2. Kimler Başvuramaz” başlığı altında yer alan sebeplerin dışında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
  3. Kimler Başvuramaz” başlığı altında sayılan sebeplerle mahkum olmayıp kendi isteğiyle ilişiği kesilenler.
  4. Anadal lisans programından mezun olan ancak Çift Anadal lisans programından ilişiği kesilen Çift Anadal öğrencileri,
  5. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için Çift Anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler (Çift Anadal programına),
  6. Anadal lisans programı sırasında Çift Anadal lisans programından ilişiği kesilen halen anadal lisans programında kayıtlı öğrenciler.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

Ön Lisans ve Lisans Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

1. Ön Lisans / Lisans Programlarına Başvuru Formu

2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5. Lise Diploması aslı ve fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)

6. Kaydı silinen programa ait Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi

7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (%30 ve % 100 İngilizce, % 100 Fransızca öğretim yapılan programlardan hazırlık aşamasında kaydı silinen öğrenciler veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ile Daha önce Türkçe programlarda kayıtlı olup programın eğitim dili değişenler için)

8. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

9. Kanun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

10. A4 boyutunda dosya zarfı (1 adet)

 

Lisansüstü Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

(Detaylı bilgi için Enstitü web sayfalarını ziyaret ediniz. (Fen Bilimleri Enstitüsü,    Sosyal Bilimler Enstitüsü)

1. Lisansüstü Programlara Başvuru Formu

2. 1 adet vesikalık fotoğraf.

3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (Yabancı uyruklular için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi)

4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5. Diploma aslı ve fotokopisi veya e-devletten alınmış elektronik kodlu mezun belgesi.

6. Kaydının silinmiş olduğu lisansüstü öğrenciliğine ait kayıt silinme transkript aslı ve fotokopisi

7. Lisansüstü Programlarına Kayıt Hakkı Kazandığını Gösterir Belge (Lisansüstü programlarını kazandığı halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

8. Kanun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

9. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış ALES/GRE belgesi

10. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış yabancı dil belgesi

 

 

7417 Sayılı Kanun'da Öğrenci Affına İlişkin Yer Alan Metin İçin tıklayınız.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN UYGULAMA İLKELERİ (21.09.2022 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile değişikliği içeren)

 

YTÜ 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN UYGULAMA, USUL VE ESASLARI ile BAŞVURU SONRASINA İLİŞKİN TAKVİM 

 

7417 ÖĞRENCİ AFFI KAPSAMINDA BAŞVURAN 5 TERCİH ALINARAK YÖK'E BİLDİRİLEBİLECEK DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER (Öğretim dili değişen/kapanan programlardan kaydı silinen ve Üniversitemiz tarafından yapılan İYS Sınavından başarısız olan öğrenciler-Bu durumdaki öğrencilerin daha önce Üniversitemize ÖSYM/ÖSYS/DGS vb. gibi Merkezi Yerleştirme Sınavı Sonuçlarına göre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

 

7417 ÖGRENCİ AFFI ÖN LİSANS/LİSANS TERCİH FORMU (Öğretim dili değişen/kapanan programlardan kaydı silinen öğrenciler için-Formun 18 Kasım 2022 Cuma gününe kadar imzalı olarak şahsen/e-posta ile (ogidb@yildiz.edu.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir.)

 

---Tercih formunu teslim eden tüm adayların değerlendirmeleri devam etmektedir. YÖK Yazışmaları yapıldığında buradan bilgilendirme yapılacaktır.--

 

YTÜ-7417  ÖĞRENCİ AFFINA BAŞVURUDA BULUNAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

(BAŞVURU-KAYIT-TERCİH-YERLEŞTİRME)