DUYURULAR

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerle İlgili Listeler

15.03.2022

Üniversitemiz Senatosu'nun 01.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı kararı ile kabul edilen "YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Yönergesi" ve Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Takvimi uyarınca ek sınav başvuruları 31.01.2022-04 Şubat 2022 tarihleri arasında otomasyon sistemi üzerinden alınarak süreç tamamlanmıştır.

 

  • Ek sınav başvurusunda bulunan ve ek sınav tanımlanan,
  • Ek sınav başvurusunda bulunmayıp en çok beş dersi bulunması nedeniyle ek süre tanımlanan,
  • Ek sınav başvurusunda bulunmayan ve en az altı başarısız dersi bulunması nedeniyle kaydı silinen

 

öğrencilere ilişkin listelere ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Azami süresini tamamlayan tüm öğrencilerin otomasyon sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine bilgilendirme metinleri gönderilmiştir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.