DUYURULAR

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Ders Kayıt Hakkı Verilmesi

22.10.2021

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilere 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Ders Kayıt Hakkı Verilmesi

 

15.10.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrencilere 31 Ocak 2022 tarihine kadar ek sınav başvuru yapma hakkı verilmesi üzerine Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu 19.10.2021/10-05 gün ve sayılı kararı ile anılan öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında ders kayıt hakkı verilmiştir.

 

 
Azami Öğrenim Sürelerini Tamamlayan Öğrencilerin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı
Ders Kayıt İşlemlerine İlişkin Hususlar

 

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlayan öğrenciler, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde OBS üzerinden ders kayıt işlemini yapabilecektir. Sisteme giriş ve ders kayıt İşlemlerine ilişkin kılavuz için buraya tıklayınız. YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları için buraya tıklayınız.

 

  • Ders kayıt hakkından yararlanacak öğrencilerin, ilgili yarıyıl için katkı payı-öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Katkı payına ilişkin açıklama için buraya tıklayınız. Katkı ücretleri ve katkı payına ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.

 

  • Öğrenciler sistem üzerinden açık derslere kayıt yaptırabilecektir. Kayıt yaptırmak istedikleri derslerin kontenjan bilgileri ve güncellemeleri için kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında azami süresini tamamlayan tüm öğrencilerin ilgi YÖK yazısına istinaden bütünleme sınavı not girişlerinin son günü olan 31 Ocak 2022 tarihine kadar ek sınav hakkından yararlanabilmek için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekir.

 

  • Anılan Senato kararı uyarınca, azami süresini tamamlayan öğrenciler için “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 22. maddesinin (b) fıkrasında geçen “Bir öğrencinin Bitirme Çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir” hükmü ve varsa bitirme çalışması ön koşul şartı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında uygulanmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin ders kayıtları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılarak OBS sistemine eklenecektir. Bu öğrencilerin kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına başvuruda bulunması gerekir.

 

 

  • Ders programında çakışma görülmesi durumunda, çakışan  derslerden  birinin  uzaktan  eğitim  yöntemiyle  veriliyor olması şartıyla, çakışan en  fazla  iki dersin seçilebilmesine   imkân   tanınacak ve  daha önce devamsızlıktan kalınmayan alttan alınan ders için devam şartı aranmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin ders kayıtları Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılarak OBS sistemine eklenecektir. Bu öğrencilerin kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına başvuruda bulunması gerekir. (31.08.2021/07-02 YTÜ Senato Kararı)