DUYURULAR

Azami Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin 2021-2022 Bahar Yarıyılı Ek Sınav Başvuruları

28.01.2022

Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınavlar

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.10.2021 tarihli yazı ile göndermiş olduğu 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar üzerine,

 

 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Sonunda Azami Süresini Tamamlayan Öğrenciler ile,

 

 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Arasında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından Başarısız Olması Nedeniyle Kaydı Silinen ve Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleşmeyen Öğrenciler,

 

31 Ocak-04 Şubat 2022 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden/ilgili bölüm başkanlığı/Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı'na başvurmaları durumunda ek sınav hakkından yararlanabilecektir.

 

Üniversitemiz Senatosu kararı ile öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılını kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilmiştir. Bu durumdaki öğrenciler içerisinde uygulama dersi olan ve olmayanların bulunması nedeniyle süreç, 2021-2022 Bahar dönemin başladığı tarih ile Bahar dönemi bütünleme sınavlarının son günü aralığında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde bölüm başkanlığının yetkisine bırakılmıştır.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Ek Sınav Takvimi için buraya tıklayınız.

 

OBS Ek Sınav İşlemleri Kılavuzu için buraya tıklayınız.

 

Ek Sınavlara İlişkin Hususlar

 

 • Ek sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin, ek sınav ile ilgili başvurularından sonra ek sınav haklarından yararlanacağı 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında katkı payını ödemeleri gerekir. Katkı payına ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.

 

 • Mezuniyet için eğitim planındaki başarısız olduğu tüm teorik dersler için öğrencilere, azami öğrenim süresini tamamladığı yarıyıldan sonraki 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılını kapsayacak şekilde iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

 • Mezuniyet için eğitim planındaki başarısız olduğu, sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması, zorunlu staj vb. nitelikteki tüm uygulamalı dersler için öğrencilere, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında  ilgili Bölüm Başkanlıklarınca en az 4 haftalık uygulama programı hazırlanacak ve sonrasında ise dönem içinde kalacak şekilde iki ek sınav hakkı verilecektir.

 

 • Eğitim planında sadece stajı kalan veya stajla birlikte başarısız dersleri nedeniyle ek sınav haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek staj çalışmasını ek sınav döneminde tamamlayabilecektir. Uygulamalı ders statüsünde bulunan zorunlu staj işlemleri, “YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

 

 • Ek Sınav Hakkını Kullanmayan (Başarısız Ders Sayısı En Fazla Beş Olan) ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Dört Yarıyıl Ek Süre Hakkından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

 • Öğrenciler, seçmeli grubunda almaları gereken dersi/dersleri tamamlamaları durumunda ilgili gruptan fazladan aldığı dersler için ek sınava girmelerine gerek yoktur. Aynı seçmeli havuzundan fazladan almış olduğu dersi/dersleri bulunan öğrencilerin bu derslerin silinmesi ile ilgili taleplerini içeren dilekçe ile kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekecektir.

 

 • Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilere talep etmeleri durumunda eğitim planındaki DC notu ile koşullu başarılı derslerinden de ek sınav hakkı verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerin de sistem üzerinden not yükseltmek amacıyla başvuruda bulunmaları gerekir.

 

 • Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfından başarısız olması nedeniyle kaydı silinen ve Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleşmeyen öğrenciler, kaydının silindiği yarıyıldan bir sonraki yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvurmaları durumunda iki ek sınav hakkından yararlanır. Ancak “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca geçerli yabancı dil yeterlik belgesi bulunanlar, ilgili yarıyılda birinci sınıftan lisans öğrenimlerine başlar.

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfından başarısız olması nedeniyle ek sınavlar sonunda başarılı olan veya en geç ikinci ek sınav sonuna kadar “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uyarınca geçerli yabancı dil yeterlik belgesini ibraz eden öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıftan lisans öğrenimlerine devam eder.

 

 • Azami süresini tamamlayan öğrenciler; ek sınav ve ek sürelerde Senatonun ders seçimi için belirlediği not ortalaması şartı ve/veya ön koşul sınırlamalarından muaf tutulur.

 

 • Azami öğrenim sürelerini tamamlayarak ek sınav ve ek süre haklarından yararlanacak öğrenciler için “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin 22. maddesinin (b) fıkrasında geçen “Bir öğrencinin Bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.” hükmü uygulanmayacaktır.

 

 • Uygulamalı derslerin telafisi ve ek sınavlar yüz yüze yapılacak olup yapılacak ek sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmeyecektir. Öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili yarıyıl için katkı payını ödeyerek ek sınav hakkını kullanmak için başvuru yapmalıdır. İlan edilen tarihlerde başvurmayan veya başvuru yaptığı halde sınava girmeyen öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır ve başarısız olarak ilan edilir.

 

"YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Yönergesi" için buraya tıklayınız. (02.02.2022 tarihinde eklenecektir.)