Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

Belge talebi (Mezuniyet Yazısı, Transkript, Aslı Gibidir Onayı)

21.03.2017

BELGE TALEBİ

 

Mezuniyet yazısı: Talep edilmesi halinde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilere Diplomalarının hazırlanma aşamasında (Diplomalarını alıncaya kadar geçen süre içerisinde) verilen ve mezun olduğunu gösterir en fazla 2 ay geçerliliği olan yazıdır.

 

Mezuniyet yazısı için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılır. Öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten dilekçesini ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir. Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra dilekçede ismi belirtilen kişi www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A1020 nolu odadan mezuniyet yazısını aynı gün içinde teslim alabilir.

 

Mezuniyet yazısı, yurtiçi ve yurtdışına posta ile gönderilmez.

 

Transkript:  https://ebys.yildiz.edu.tr/OgrenciBelge/Index adresi üzerinden giriş yaparak (istenilen kişisel bilgileri doldurmak suretiyle)  “E-İmzalı”  Not Durum Belgesine (Transkript) Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz erişim sağlayabileceklerdir. (Yalnızca USIS Öğrenci Bilgi Sisteminden Mezun olanlar belirtilen şekilde belge alabilirler.)

 Islak imzalı  Not Durum Belgesi (Transkript) talep edenler için  http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Diploma,Diploma-Eki,Not-Durum-Belgesi-(Transkript),Mezuniyet-Yaz%C4%B1s%C4%B1/40 adresinde yer alan mevcut uygulamaya devam edilecektir.

 

Mezun öğrencilerin transkript belgeleri, Başkanlığımız tarafından verilir. Mezuniyet sonrası verilen transkript belgesinin kaybı veya ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması için, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir. 

 

Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve  kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir. Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1020 nolu odadan aynı gün içinde teslim alabilir.

 

Transkript, yurtiçi ve yurtdışına posta ile gönderilmez.

 

Transkript :5 TL (Adet başına)

 

T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540

T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540

ALICI ADI:  YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

 

İletişim:  1997 yılından önce mezun olanlar :  0212 3836015-24

              1997 yılı ve sonrası mezun olanlar:   0212 3836000-2

 

Diploma ve Diploma Eki Aslı Gibidir OnayıMezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa   fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.

Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve  kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir. Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.

Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)

T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540

T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540

ALICI ADI:  YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.