Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

IB Diplomasına Sahip Öğrencilerin Temel Bilimler Dersleri Muafiyeti

23.09.2022

 

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Lisans Programlarına Yerleşen ve Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Programından Diploması Olan Öğrencilerin Temel Bilimler Dersleri Muafiyeti

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programı diploması olan ve aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler

 

  • Mathematics HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “MAT1071 Matematik 1” veya “MAT1821 Matematik” derslerinden,
  • Physics HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “FIZ1001 Fizik 1” dersinden,
  • Chemistry HL (High Level) dersinden 7 üzerinden en az 6 alan öğrenciler talep etmeleri durumunda “KIM1170 Genel Kimya” dersinden 

M notu ile Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılmaksınızın “MUAF” sayılacaktır.

 

Muafiyet başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Ders Muafiyet Dilekçesi ile birlikte yukarıda belirtilen koşulları sağladıklarını gösteren, ilgili kurumdan temin edilmiş, resmi belgelerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin 6. Maddesi 5. fıkrası gereğince bu tarihten sonra  başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde Temel Bilimler Dersleri'nden muaf olmak üzere muafiyet dilekçesi veren öğrenciler dönem başında yapılacak olan Temel Bilimler Dersleri muafiyet sınavlarına giremez.

 

Öğrencilerin muafiyet başvuruları bölüm intibak komisyonunca 07 Ekim 2022 tarihine kadar değerlendirilerek bölüm başkanlığınca fakülte yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa iletilecektir. İlgili fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen  ders muafiyetleri fakülte öğrenci işleri tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilecektir. İntibak formları bölüm başkanlığınca imza karşılığı öğrenciye teslim edilecektir.

 

Ders muafiyeti yapılan öğrenciler, muaf olduğu dersler yerine en geç 14 Ekim 2022 Cuma gününe kadar ilgili bölüm başkanlığına başvurarak yeni ders alma talebinde bulunabilecektir.