Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

Kahramanmaraş Merkezli Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Özel Öğrencilik Hakkı

18.09.2023

05  Eylül  2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda  özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki  Programlar  Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine karar verilmiştir. İlgi yazı için buraya tıklayınız.

 

Anılan karar gereğince,  ilgili illerde kaydı bulunan öğrencinin,

  • Kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının Üniversitemizde bulunması,
  • Başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan  ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması  gereken Eğitim Fakültesi öğrencisi olup kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfı bulunan öğrencilerin  öğretmenlik uygulaması dersini yüz yüze almak üzere

 

18-27 Eylül 2023 tarihlerinde özel öğrenci olarak ders almak üzere Üniversitemiz Fakültelerine/Bölümlerine aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuruda bulunması durumunda özel öğrenci statüsünde ders alabilecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

  • Özel Öğrenci Başvuru Formu
  • TC Kimlik Kartı (Yabancı uyruklular için Mavi Kart/Pasaport) fotokopisi
  • Başvuru tarihi itibariyle alınan onaylı Öğrenci Belgesi (Sınıf Bilgisini içeren)
  • Başvuru tarihi itibariyle alınan onaylı Not Çizelgesi (Transkript),
  • Kayıtlı olduğu kurumda katkı payının yatırıldığına ilişkin dekont/Borcu yoktur yazısı.
  • Kayıtlı Olduğu programın eğitim dilini gösterir belge (Transkript ve Öğrenci belgesi içerisinde yer alıyor ise ikinci bir belgeye gerek yoktur.)

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı ders kayıtlarına ilişkin bilgiler ve ders kayıt kılavuzlarına buradan ulaşabilirsiniz.