Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

DUYURULAR

Kendi İsteği İle Kayıt Sildirmek İsteyen Öğrenciler

17.07.2022

Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin;

 

Başvuru Formları

FR-0364-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dilekçe Formu

FR-0294-Kaydı Silinen - Mezun Olan Öğrenciler İçin İlişik Kesme Belgesi

 

Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler
  1. Kimlik fotokopisi (Yabancı Uyruklular için pasaport fotokopisi)
  2. Kayıt Sildirme işlemi Vekil aracılığı ile yapılacaksa Noter onaylı Vekaletname
  3. Öğrenci Kimlik Kartı

belirtilen belgeleri belgelerini doldurarak eksiksiz bir şekilde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşlemleri Birimine (Taş Kışla Binası A-1018) şahsen veya noter onaylı vekaletname ile vekalet verdikleri kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

 

Dilekçe ile yapılan başvurunuz üzerine başlatılan kayıt silme işlemleri başvuruyu takip eden 1 hafta içerisinde sonuçlandırılarak YÖKSİS sistemine eklenir. Başvuru yaparken bu süreyi dikkate alınız.

 

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 2. fıkrası:

Kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak isteyen, çıkarılan veya mezun olanların Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarında herhangi bir belge verilmez."