DUYURULAR

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’dan Yatay Geçiş-Özel Öğrenci Başvurusu Yapacak Öğrenciler

08.04.2022

UKRAYNA’DAN GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ VE ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU ESASLARI

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.04.2022  tarih ve 24611 sayılı yazısı ile bildirilen 28.03.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısında alınan karar ile Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ve özel öğrenci olarak eğitimlerine devamlarına ilişkin olarak belirlenen şartlar uyarınca belirlenen kontenjanlar için buraya tıklayınız.

 

Ukrayna’da faaliyet gösteren 809 yükseköğretim kurumu Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmaktadır. Bu üniversitelerin isim bilgisi için buraya tıklayınız.

 

Ukrayna'daki bir diploma programına kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenciler; ÖSYS/YKS puanı olmayan öğrenciler gibi Türkiye'de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için Üniversitemizin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlamış olmaları şartıyla yatay geçiş yapabilecektir.

 

Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş başvuruları (Ukrayna’daki yükseköğretim kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS/YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlayıp sağlamadıkları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ

Kontenjanların İlanı

:

 08 Nisan 2022

Başvuru Tarihleri

:

11-15  Nisan 2022

(Başvurular başvuruda bulunacak bölümün bağlı olduğu Dekanlığa şahsen yapılacaktır.)

Yatay Geçiş Başvuru Formu-Gerekli Belgeler

Fakültelerin Adresleri

YTÜ Lisans Programlarına LYS-YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Puanları, Sırası ve Yüzdelik Dilimleri (En Yüksek-En Düşük)

İYS Sınavı

:

19 Nisan 2022

(İYS Sınavına ilişkin tüm bilgiler YTÜ Yabancı Diller web sayfası üzerinden duyurulacaktır.)

İYS Sınav Sonuçları

:

20 Nisan 2022

Değerlendirme Sonuçları (Asıl-Yedek)

 

20 Nisan 2022

Asıl Kayıtların Yapılması

:

21-22 Nisan 2022

Yedek Kontenjanların İlanı

:

23 Nisan 2022

Yedek Kayıtların Yapılması

:

25 Nisan 2022

Özel Öğrenci Başvuruları

:

26-29 Nisan 2022

(Yatay geçiş şartlarını sağlamayan ancak özel öğrenci olmak isteyenlerin başvuruları 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde de kabul edilecektir.)

Özel Öğrenci Başvuru Formu-Gerekli Belgeler

 

YATAY GEÇİŞ

1. BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI ARANAN PROGRAMLAR (MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ÖĞRETMENLİK)

Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin;

  1. Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları,
  2. ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını sağlaması,
  3. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlaması,
  4. Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşlarının (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) belirlediği dünya sıralamalarında ilk 400 içerisinde yer alması,

gerekir.

 

Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmemiş, Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için sağlaması gereken puanlar için buraya tıklayınız.

 

2.BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI ARANMAYAN PROGRAMLAR (MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ÖĞRETMENLİK DIŞINDAKİLER)

Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin;

  1. Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmiş olmaları,
  2. ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını sağlaması,
  3. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ön lisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartlarını sağlaması,
  4. Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen sıralama kuruluşlarının (Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking) belirlediği dünya sıralamalarında ilk 1000 içerisinde yer alması

gerekir.

 

Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmemiş, Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Türkiye’de yatay geçiş başvurusunda bulunacağı program için sağlaması gereken puanlar için buraya tıklayınız.

 

 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

 

Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, öğrencinin başvurduğu programın ders kazanımları ve içeriklerinin değerlendirilmesi neticesinde intibak komisyonları ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenerek eşdeğer sayılacak programa kontenjan dahilinde kayıt hakkı kazanabilecektir.

 

Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vaz geçmiş sayılacaktır.

 

4. İNTİBAKLARIN YAPILMASI

Yatay geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi uyarınca intibak ettirilecektir. 

 

Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik/uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, yükseköğretim kurumları tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve öğrenci intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilebilecektir.

 

5. KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ

Yatay geçiş başvurusu kabul edilip, intibakı lisans programının 9.yarıyıl ve üstü yapılan T.C. uyruklu öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerden her bir dönem için öğrenim ücreti alınır. Katkı payına ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.

 

6. BELGE ASILLARININ BULUNMAMASI DURUMU

Yatay geçiş başvurularında ibraz edilmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan ve son 6 ay içinde alınmış onaylı belgelerin (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) başvuru esnasında teslim edilmesi gerekir. Bu belgelerin onaylı nüshalarının başvuru esnasında bulunmaması durumunda en geç 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavlarından önce (04 Haziran 2022 tarihine kadar) teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda öğrencilerin yatay geçiş kayıtları, YÖK tarafından tarihlerle ilgili bir uzatma yapılmadığı takdirde, iptal edilecektir.

 

7. %30 VE % 100 İNGİLİZCE PROGRAMLARA BAŞVURAN ÖĞRENCİLER İÇİN İYS SINAVI

Yatay geçiş başvurusunda bulunup  YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uyarınca geçerli belgesi bulunmayan öğrencilere 19 Nisan 2022 tarihinde İYS Sınavı yapılacaktır. İYS Sınavına ilişkin tüm bilgiler YTÜ Yabancı Diller web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Öğrencilerin sınavdan başarısız olmaları durumunda hazırlık eğitimi verilmeyecek olup 04 Haziran 2022 tarihine kadar ilgili yönerge uyarınca geçerli bir belge teslim etmeyen öğrencilerin yatay geçiş kayıtları iptal edilecektir.

 

8. MEZUNİYET

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yatay geçiş kaydı kabul edilen öğrencilerin mezuniyetlerinin yapılabilmesi için Ukrayna'daki Üniversitesinden kaydının silindiğine dair belgesini teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu öğrencilerin mezuniyet kararları alınmayacaktır.

 

ÖZEL ÖĞRENCİ

Yatay geçiş hakkı elde edememiş veya yatay geçiş başvurusunda bulunmamış ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan T.C. ve uyruklu öğrenciler, Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

 

Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi'nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz.

 

Özel öğrenci olarak ders alabilmek için ödenmesi gereken katkı payı/öğrenim ücretine ilişkin tüm duyurular için buraya tıklayınız.

 

Özel öğrenci başvurularında ibraz edilmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan ve son 6 ay içinde alınmış onaylı belgelerin (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları vs.) başvuru esnasında teslim edilmesi gerekir. Bu belgelerin onaylı nüshalarının başvuru esnasında bulunmaması durumunda en geç 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Final Sınavlarından önce (04 Haziran 2022 tarihine kadar) teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda öğrencilerin özel öğrenci kayıtları, YÖK tarafından tarihlerle ilgili bir uzatma yapılmadığı takdirde, iptal edilecektir.

 

Üniversitemiz diploma programlarından özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrenci sayısı, her bir diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40’ı aşamaz.

 

Özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilir.

 

Konuyla ilgili YÖK duyurusu için buraya tıklayınız.