Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevzuat

1-Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı R.G.ile yayımlanan değişikliği içeren son hali) (YN-008)

 

2-Yaz Okulu Yönergesi (28.06.2018 tarih ve tarih ve 2018/04-43 Sayılı Senato ile Güncelleme) (YÖ-007)

 

3-Özel Öğrenci Yönergesi (12.04.2018 tarih ve 2018/02-02 sayılı Senato) (YÖ-014)

 

4- Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (04.09.2018 tarihli Senato kararı ile değişen hali) (DD-009)

4-Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (04.09.2018 tarihli Senato kararı ıle degısen son halı) (DD-009)

 

5-Ders Kayıt ve Seçim Esasları (04.09.2018 tarihli Senato kararı ile  değişen son hali) (DD-008)

 

6-Mezuniyet Sınav Esasları (09.11.2017 tarih ve 2017/07-13 sayılı Senato kararı ile değişen son hali) (DD-015)

 

7-Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi (24.12.2015 tarıh ve 2015-04  sayılı Senato ile değişen son hali) (YÖ-005)

 

8-Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (16.04.2015 tarıh ve 2015-01-32 Sayılı Senato ile Değişen Son Hali) (DD-007)

 

9-Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)

 

10-Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge (08.09.2011 Tarihli Senato Kararı) (YÖ-015)

 

11-Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (25.08.2016 tarıh ve 2016-03-23 sayılı Senato kararı ıle degıstırılen son halı) (DD-013)

 

12-Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (04.09.2018 tarihli Senato kararı ile değişen son hali) (YÖ-006)

 

13-Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar(12.04.2018 tarih ve 2018/02-10 sayılı Senato kararı ile kararı ıle degısen son halı) (DD-020)

 

14- Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)

 

15- 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları(Üniversite Senato Kurulu: 11.11.2010 tarih, 2010/09-08) (DD-039)

 

16- Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-10 Senato ile değişen son hali) (DD-21)

 

17-Yuzde 10 a İlişkin Esaslar (16.04.2015 tarih ve 2015-01-04 sayılı Senato) (DD-040)

 

18- Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)

 

19- Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (DD-045)

 

20- Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)

 

21-Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (YO-064)

 

22-Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans Ve Önlisans Öğrencileri İçin 2547 Sayılı Yasanın 44.Maddesinin Uygulama Esasları (04.09.2018 tarihli senato kararı ile değişen son hali) (DD-054)

 

23-YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi (YÖ-031)

 

24-Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları (04.09.2018 tarihli senato) (DD-058)

 

25- 7143 Sayılı Af Kanununa Ilıskın Esaslar ve Basvuru Sonrası Islemler Takvımı (DD-059)