Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yönetmelikler ve Yönergeler

YÖNETMELİK

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ile Çift Anadal, Yan Dal Yönergesi (YÖ-098)

YTÜ Mühendislik Tamamlama Esasları Yönergesi (YÖ-095)

YTÜ Eşdeğerlik ve İntibak İşlemleri Yönergesi (YÖ-097)

YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Yönergesi (YÖ-096)

YTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (YÖ-064) 

YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi (YÖ-014)

YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075)

YTÜ Staj Yönergesi (YÖ-103)

YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi (YÖ-031)

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi (YÖ-007)

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-102)

YTÜ Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge (YÖ-015)

YTÜ İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

 

ESAS VE İLKELER

YTÜ Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)

YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)

YTÜ Ders Kayıt Esasları  (DD-008)

YTÜ 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (DD-039)

YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007)

YTÜ Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)

YTÜ Mezuniyet Sınavı ile İlgili Esaslar (DD-015)

YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)

YTÜ Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (DD-045)

YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (DD-013)

YTÜ II. Öğretim Öğrencilerinin Sıralamasına İlişkin Esaslar (DD-040)

YTÜ Bologna 2013 Öğretim Planından Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları (DD-058)

 

AF KANUNU İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

YTÜ 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Uygulama, Usul ve Esasları İle Başvuru Sonrasına İlişkin Takvim

YTÜ 7143 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı İle İlgili Genel (Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü) Uygulama Esasları (DD-059)

6569 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları (DD-041)

 

KALDIRILAN YÖNERGE, ESAS VE İLKELER

YTÜ Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar (DD-020)

YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (DD-054)

YTÜ Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (DD-021)

YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi (YÖ-005)

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (DD-009)

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları  (DD-008)

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-025)

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-025)

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (YÖ-006)

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-102)

 

YÖK Not Dönüşüm Cetvelleri

YÖK-4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

YÖK-5'lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları