Yönetmelikler ve Yönergeler

YÖNETMELİK

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

YTÜ Özel Öğrenci Yönergesi (YÖ-014)

YTÜ Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ile Çift Anadal, Yan Dal Yönergesi (YÖ-098)

YTÜ Mühendislik Tamamlama Esasları Yönergesi (YÖ-095)

YTÜ Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Yönergesi (YÖ-097)

YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin Ek Süre ve Sınav Yönergesi (YÖ-096)

YTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge (YÖ-064) 

YTÜ Sınav Yönergesi (YÖ-075)

YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi (YÖ-006)

YTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi (YÖ-031)

YTÜ Yaz Okulu Yönergesi (YÖ-007)

YTÜ Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabul Yönergesi (YÖ-025)

YTÜ Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge (YÖ-015)

YTÜ İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi

 

ESAS VE İLKELER

YTÜ Denklik (Lisans  Tamamlama) Programına İlişkin Esaslar (DD-052)

YTÜ Lisans Programı Açma ve Yürütme Esasları (DD-014)

YTÜ Ders Kayıt Esasları  (DD-008)

YTÜ 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları (DD-039)

YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007)

YTÜ Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar İle İlgili Esaslar (DD-042)

YTÜ Mezuniyet Sınavı ile İlgili Esaslar (DD-015)

YTÜ Lisans Öğretimi Bitirme Çalışması İlkeleri (DD-022)

YTÜ Diploma, Diploma Yerine Geçerli Belge, Öğrenim Belgesi ve Mezun Yazısı Esasları (DD-045)

YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Esaslar (DD-013)

YTÜ II. Öğretim Öğrencilerinin Sıralamasına İlişkin Esaslar (DD-040)

YTÜ Bologna 2013 Öğretim Planından Bologna 2018 Öğretim Planına Geçişte Uygulanacak İntibak Esasları (DD-058)

 

AF KANUNU İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

YTÜ 7143 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı İle İlgili Genel (Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü) Uygulama Esasları (DD-059)

6569 Sayılı Kanun Kapsamındaki Af Uygulama Esasları (DD-041)

 

KALDIRILAN YÖNERGE, ESAS VE İLKELER

YTÜ Mühendislik Tamamlama Programına İlişkin Esaslar (DD-020)

YTÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (DD-054)

YTÜ Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilmesine İlişkin Esaslar (DD-021)

YTÜ Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi (YÖ-005)

YTÜ Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları (DD-009)

YTÜ Ders Kayıt ve Seçim Esasları  (DD-008)

 

YÖK Not Dönüşüm Cetvelleri

YÖK-4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

YÖK-5'lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları