Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İkamet İzni-Residence Permit

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

 

  • Üniversitemizde kayıtlı uluslararası lisans ve lisansüstü öğrencilerin ikamet izin başvuruları, Üniversitemiz aracılığıyla İl Göç İdaresine iletilmektedir. Başvuru süreçleri için aşağıda belirtilen dosyadaki bilgilendirmeleri dikkatlice inceleyiniz. İkamet iznine ilişkin olarak başvuru dosyalarının gönderilmesi ve takip süreçlerinin tamamından öğrenci sorumludur.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Kayıtlı Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni İşlemlerine İlişkin Esaslar

İkamet izni işlemlerine ilişkin sıkça sorulan sorular için buraya tıklayınız.

 

INTERNATIONAL STUDENTS APPLYING FOR A  RESIDENCE PERMIT

 

  • International undergraduate and graduate students registered at our University should submit their residence permit applications to the Immigration Office through the University. For the application process, carefully review the information on our website. The student is responsible for all the application submission and follow-up processes.

 

Yildiz Techical University's Policies Concerning Residence Permit

Please click here for frequently asked questions related to residence permit applications.

 

 

İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN DOSYALARININ DURUMU

(THE STATUS OF THE RESIDENCE PERMIT APPLICATION FILES SENT TO THE UNIVERSITY)

 

  • İkamet İzni Dosya Takibi-Current Status of Your Residence Permit File” dosyası için buraya tıklayınız. Lütfen kartınızı teslim alana kadar bu listeyi takip ediniz.

 

  • Please click here to see the "İkamet İzni Dosya Takibi-Current Status of Your Residence Permit File". Please follow the steps in this checklist until you receive your card.