Azami Öğrenim Süresi

  • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı ve daha önceki yıllarda Üniversitemize kayıt yaptıran (Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile kayıt dondurma yapılanlar hariç) ve daha sonraki yıllarda Üniversitemize kayıt yaptırıp geldikleri yükseköğretim kurumlarında aldıkları dersleri saydırarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu itibariyle yedi yıllık (14 yarıyıl) azami öğrenim sürelerini tamamlayacak lisans öğrencileri için öğrenim süresine ilişkin süreçlere 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda başlanacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları”na buradan ulaşabilirsiniz.

 

  • Üniversitemiz Senatosu'nda alınan karar (16.02.2021/02-07) ile bu durumdaki öğrencilere 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılına mahsus olmak üzere,

  1. Öncelikle hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği (F0) dersleri almaları tavsiye edilmiştir.

  2. Alttan alınan ve çakışan derslerin seçilebilmesine imkân tanınmıştır.

  3. Azami öğrenim sürelerinin son döneminde bulunmaları nedeniyle 33 krediye kadar ders almaları hakkı verilmiştir.

  4. Hiç almadığı ve/veya alıp devam koşulunu yerine getirmediği (F0) derslerin Güz/Bahar ayrımına bakılmaksızın açılabilmesi için kayıtlı bulunduğu ilgili Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunması için yönlendirilmiştir. Bu derslerin açılabilmesi için kontenjan sınırı “YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları”nın 7/a maddesine göre uygulanacaktır.

  5. Öğrencilerin almak istedikleri dersin eğitim planlarında (müfredat) bir değişiklik olması, dersin adı veya içeriğinin değişmesi veya dersin ilgili dönemde açılmaması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülen dersleri alarak sorumlu oldukları derslere intibak yapılabilmesine de imkân sağlanmıştır.

 

  • "Maksimum kredi sınırı dışında ders alma (33 krediye kadar)" ve "Alttan alınan/çakışan dersleri alma"ya ilişkin başvurular öğrenci tarafından kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına yapılır. İlgili Bölüm Başkanlığının uygun görüşü, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen dersler Fakülte Öğrenci İşleri tarafından otomasyon sistemine girilir.

 

Azami öğrenim süresi sonunda  başarısız dersleri için ek sınav haklarından yararlanacak olan öğrencilerin eğitim planlarında fazladan aldıkları başarısız seçimlik dersleri varsa,  ogidb@yildiz.edu.tr adresine konu kısmına azami öğrenim süresi- ek sınav,   ad-soyad-öğrenci numarası yazarak e-posta göndermeleri önem arz etmektedir.

 

Öğrencilerimize duyurulur.