Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite Yeni Kayıt İşlemleri

YKS ile Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri hangi tarihte ve nasıl yapılmaktadır?

 • Üniversitemize yeni yerleşen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik kayıt yapabilirler.
 • Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr/ yer alan "e-hizmetler" - "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" - "Üniversite E-Kayıt" üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

E-Devlet’ten kayıt yaptırmak yeterli mi?

 • Evet.E-Devlet kaydını yapan adaylar kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.Üniversiteye e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt tarihlerinde belge teslimi için üniversiteye gelmelerine gerek yoktur. Kayıt kılavuzunda belirtilen tarihlerde evrak tesimi yapmaları gerekir.

Hangi durumlarda e-devlet kaydı yaptırılamaz?

 • T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama,
 • Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama,
 • Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma,
 • Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe,
 • ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.

E-devlet’ten kayıt yaptıramazsam hangi yolu izlemeliyim?

 • ÖSYM tarafından ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz öğrenci numaralarına nasıl ulaşabilir?

E-Devlet’te pasif görünüyorum, KYK bursum kesildi nereye müracaat edilmesi gerekir?

 • YKS, DGS, Yurtdışından Lisans Programlarına öğrenci kabulü ile lisans programına kaydı yapılan öğrenciler ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün süre ile YÖKSİS üzerinde aktif olurlar.
 • İlk kayıtlardan itibaren öğrencilerin katkı payını ödemeleri (9. yarıyıldan itibaren) ve akademik takvimde ders kayıt için belirtilen tarihlerde sistem üzerinden ders kaydını gerçekleştirmeleri durumunda YÖKSİS üzerinde aktif olurlar. (Ders kaydını yapmadan öğrencinin katkı payını ödemiş olması aktif görünmesini sağlamaz.)
 • Yabancı Dil Hazırlık aşamasında bulunan öğrenciler ders kaydı yapmaz. Bu aşamada bulunan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık bilgisinin girilmesi ve kur atamasının yapılması üzerine YÖKSİS üzerinde aktif olurlar.
 • ERASMUS ile yurt dışında bulunan öğrenciler ve YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen nedenlerle kayıt dondurma kararı bulunan öğrenciler ilgili fakültenin fakülte yönetim kurulu kararını sistem üzerine eklemesi üzerine ders kaydı yapmış olmasa bile YÖKSİS üzerinde aktif görünür.
Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?

 • Yeni (ilk) kayıt öğrencilerimiz kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlıklarından alabilirler,

Yatay/Dikey geçiş/ Mühendislik Tamamlama gibi yeni kayıt takvimi dışında kayıt yaptırdım, öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?

 • Öğrenci Kimlikleri Bölüm Başkanlıkları tarafından teslim edilmektedir. Öğrenci Bilgi sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin kimlikleri basılmamaktadır. Fotoğrafınızı yükleyerek Fakültenizden onay işlemi yaptırmanız gerekmektedir. Kışla Binası A1029 nolu ofiste öğrenci kartları basılmaktadır. İletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci kimlik kartımı kaybedersem nereye müracaat edebilirim?

 • Kışla Binası A1029 nolu ofiste öğrenci kartları basılmaktadır. İletişime geçebilirsiniz.

Öğrenci kartı olmayan öğrenciler yemek hizmetinden nasıl yararlanabilirler?

 • Öğrenci kartı bulunmayanlar, Soliclub uygulamasını yükleyerek yemek hizmetinden öğrenci ücret bedeli olarak faydalanabilecektir.
 • Soliclub
Öğrenci Yeni E-posta Adresi Öğrenme Ekranı

Yeni e-posta adresimi nasıl öğrenebilirim?

YTU E-posta - Office 365 Hakkında Bilgilendirmeler

YTU E-posta - Office 365 hakkında nereden bilgi edinebilirim?

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma)

Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi nedenlerle ders seçimi yapamayacağım, izinli sayılabilir miyim, öğrenim süreme dahil olur mu?

 • Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, mazeretini gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır ve kayıtlı olduğu dersler silinir ve öğrenim süresinden sayılmaz.

Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle sebeplerle ders seçimi yapamayacağım, izinli sayılabilir miyim, öğrenim süreme dahil olur mu?

 • Ekonomik nedenlerle veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek başka nedenlerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde yapılması zorunludur. Bu durumda izinli sayılan süre öğrenim süresinden sayılır.

Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en fazla kaç yarıyıl izin verilebilir?

 • Bir öğrenciye, öğrenim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, izne gerekçe olan nedenlerin sürmesi durumunda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

İzinli sayılma işlemleri için hangi tarihlerde nereye başvuru yapabilirim?

 • Ekonomik nedenlerle izinli sayılmada yarıyıl başlangıcından başlayarak ilk üç hafta içinde,
 • Hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen nedenlerle izinli sayılmada da mazeretin oluştuğu zamanda, durumunuzu belgeleyen evraklarınızla beraber Bölüm Başkanlığınıza dilekçe vermeniz gerekir.
 • Bölüm Başkanlığı/ Fakülte Yönetim Kurulu 'nın uygun görüşü sonucunda izinli sayılma kararınız öğrenci bilgi sitemine işlenir.
İlişik Kesme (Kayıt Silme)

Kendi isteğiyle kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

Belge Talepleri (Öğrenci Belgesi-Transkript-Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur-Onur/Yüksek Onur-Derece Belgesi-Ders İçerikleri)

Ders İçerikleri-Öğrenci Belgesi-Transkript- Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge -Onur/Yüksek Onur-Derece Belgesi nereden alabilirim?

 • Ders İçerikleri Bologna Bilgi Sistemi web sayfasından lisans programınızı seçin ve müfredat başlığı altındaki derslerin üzerini tıklayınız.Bölüm Başkalığınızda imzalatabilirsiniz.
 • Öğrenci Belgesi-Transkript E-Devlet Yükseköğretim Öğrenci Belgesi Sorgulama ya da Fakültenizden alabilirsiniz.
 • Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge Buradan ulaşabilirsiniz.
 • Derece Belgesi Bölüm/Fakülte/Üniversite bazında ilk 3'e girenlere hazırlanır ve diploma ile birlikte teslim edilir.
 • Onur/Yüksek Onur İbareli Belge ayrıca düzenlenmez transkriptinizde bu ibare mevcuttur.
 • Mezun öğrencilerin belge talepleri için Mezuniyet-Diploma başlığı altındaki bilgileri inceleyiniz.
Ders Kayıt (Kayıt Yenileme) İşlemleri

Ders kayıtları nasıl yapılır?

Bir yarıyılda en fazla kaç kredilik (yerel) ders alınabilir?

 • Öğrenim sürelerine bakılmaksızın bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik (yerel) ders alınabilir. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere 28 krediye kadar ders verilebilir.
 • Çift Anadal öğrencilerinin 28 krediye kadar ders alabilmeleri için anadal veya çift anadal programlarının herhangi birinden 3.00 AGNO’yu sağlaması yeterlidir.

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydı yapamadım, ders seçimi nasıl yapmam gerekir?

 • Mazeretinizi belirten dilekçe ile Bölüm Başkanlığınıza başvurmanız gerekir.

Ders kaydı (ekle-sil-grup değişikliği-muafiyet) için dilekçe verdim derslerim halen öğrenci bilgi sisteminde görünmüyor, nereye müracaat etmeliyim?

 • Ders ekle-sil dilekçeniz Bölüm tarafından incelendikten sonra Fakültenize iletilir. Kabul ya da red durumunu Fakülte Sekreterliğinden takip edebilirsiniz.

Lisans öğrencileri lisansüstü programlardan ders alabilir mi?

 • 3. ve 4. Sınıfta kayıtlı lisans öğrencileri, ders kayıt tarihlerinde Bölüm/Program Başkanlıklarına yazılı başvurmaları durumunda kayıtlı oldukları Bölüm/Program Kurulu önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile ders almak istediği Enstitü’nün Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü düzeyde ders alabilir.

Derse devam zorunluluğu var mı?

 • F0 haricinde başarı notu olan teorik derslerin tekrar alınması durumunda devam mecburiyeti aranmaz. Ancak, uygulama ve/veya laboratuvar içeren derslerde devam mecburiyeti aranır.

Eğitim planımda almam gereken derslere (müfredat-ders listesi-ders içeriği vs.) nasıl ulaşabilirim?

AGNO'm 2.00'ın altında üst yarıyıllardan ders alabilir miyim?

 • İki yarıyıl üst üste AGNO'su 2.00'ın altında olan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu kural beşinci yarıyıl başından itibaren uygulanır.

Çift Anadal öğrencilerinin 28 krediye kadar ders alabilmeleri için anadal veya çift anadal programlarının hangisinde AGNO şartı aranır?

 • Çift Anadal öğrencilerinin 28 krediye kadar ders alabilmeleri için anadal veya çift anadal programlarının herhangi birinden 3.00 AGNO’yu sağlaması yeterlidir.

Fransızca, Almanca, Rusça vb. dillerinde alınan dersler İngilizce krediye dahil olur mu?

 • Evet. Fransızca, Almanca, Rusça vb. dillerinde alınan dersler İngilizce krediye dahil olmaktadır.
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ve Temel İngilizce Zorunlu Hazırlık Eğitimi

Zorunlu Hazırlık Öğretimi alacak öğrencilerin ders kaydı yapması gerekir mi?

 • Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde Zorunlu Hazırlık Öğretimi alacak olanlar herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacaktır. Konu ile ilgili olarak Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyuruları takip etmesi gerekir.

Hazırlık öğrencisiyim. Öğrenci Belgesi ve transkriptimi nereden alabilirim?

 • Yabacı Diller Yüksekokulu'ndan alabilirsiniz.

Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi Detaylı Sıkça Sorulan Sorulara nasıl ulaşabilirim?

Hazırlığı okuduğuma dair belge alabilir miyim? Nereden alabilirim?

 • Evet. Dilekçe ile başvurmanız durumunda Yabancı Diller Yüksek Okulu’ndan alabilirsiniz.
Muafiyet - İntibak İşlemleri

Daha önce kayıtlı olduğum yüksek öğretim programında aldığım derslerin muafiyeti için hangi tarihte, nereye başvurmalıyım?

 • Üniversitemize geçiş haricinde gelen öğrencinin, intibak başvurusunu, en geç Üniversitemize kayıt yaptırdığı yarıyılının akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.
 • Hazırlık sınıfında kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfını başarmaları durumunda ilk eğitim-öğretim yarıyılının akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.
 • Kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılında kaydını donduran/izinli sayılan öğrenciler eğitime başlayacakları yarıyılın akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihleri sonuna kadar kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bir dilekçe ile yapması gerekir.
 • Belirtilen bu sürelerden sonra yapılan intibak başvuruları kabul edilmez.
 • İntibak başvurusu yapacak öğrencinin intibak başvurusu dosyasında, Üniversitemiz dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslere ait,
 • Öğretim Planı (Teori-Uygulama-Laboratuvar-Kredi (T-U-L-K)),
 • Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
 • Not Çizelgesi (Transkript),
 • yer almalıdır. Tüm belgelerin ilgili kurum Dekanlığınca/Müdürlüğünce kaşeli, imzalı ve mühürlü veya elektronik imza ile imzalanmış (karekodlu) olması gerekir.

Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb. programlardan alınan derslerin intibakı yapılır mı?

 • Açık veya Uzaktan Öğretim Programları vb. programlardan alınan dersler hiçbir şekilde Üniversitemiz derslerine intibakı yapılmaz.

Daha önce mezun olunan bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan derslerin intibakı yapılır mı?

 • Hayır, Daha önce mezun olunan bir yükseköğretim kurumundan alınıp başarılan ve mezuniyet ortalamasında kullanılan derslerin (Dikey geçişle gelen öğrenciler hariç) muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.
Uzaktan Eğitim (UZEM) https://online.yildiz.edu.tr/

https://online.yildiz.edu.tr/ sistemine giriş nasıl yapılır?

 • Email alanında yildiz.edu.tr veya std.yildiz.edu.tr uzantılı e-posta adresleriniz ve bu e-postaya ait şifreleriniz kullanılmalıdır. OBS'ye ait şifreler kullanılmamalıdır.
 • Giriş sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • 1- @yildiz.edu.tr / @std.yildiz.edu.tr ile biten e-postanıza ait mail kutunuza http://mail.yildiz.edu.tr adresinden giriş yapabildiğinizden emin olun.
 • 2- http://mail.yildiz.edu.tr adresinden mail kutunuza giriş yapamıyorsanız, mail şifrenizi https://passwordreset.microsoftonline.com/ adresinden sıfırlayınız/yenileyiniz.
 • 3- Şifre sıfırlama/yenileme yapamıyorsanız ya da başarılı bir sonuca ulaşamadıysanız Bilgi İşlem biriminden https://teknikdestek.yildiz.edu.tr/ adresinden yardım talebinde bulununuz.
 • 4- Mail şifrenizden emin olduktan sonra https://online.yildiz.edu.tr/ adresine mail adresiniz ve mail adresinize ait şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Buna rağmen giriş sorunu yaşarsanız online.yildiz.edu.tr adresinde henüz hesabınız tanımlanmamış olabilir. Bu durumunda uzem@yildiz.edu.tr adresinden UZEM birimine ulaşınız.

Unuttuğumuz uzaktan eğitim hesap bilgilerimizi öğrenmek için ne yapabiliriz?

Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal, Kurumlar Arası Yatay Geçiş ve MYP (Ek Madde 1)

Üniversitemiz lisans düzeyindeki öğrencilerin Yıldız Teknik Üniversitesi lisans diploma programları arasında Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal,Yan Dal; diğer yükseköğretim kurumlarından Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki lisans diploma programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş başvuru koşulları, kontenjan bilgilerine neren ulaşabilirim?

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde 1) ile kaydı yapılan öğrencilerin sınıfları nasıl hesaplanır, daha önceki Yükseköğretim kurumunda okuduğu yıl azami öğrenim süresine dahil olur mu?

 • Aynı programa gelmeleri durumunda geldikleri yükseköğretim kurumunda tamamlamış oldukları sınıf ve yarıyılı takip eden sınıf ve yarıyıla yapılır. Önceki programdan intibakı yapılan derslere göre yeni bir sınıf ve yarıyıl intibak hesabı yapılmaz. Bu öğrencilerin azami süreleri, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen programın azami süresinden kabul edildiği yıl/yarıyıl çıkartılarak hesaplanır.
 • Farklı bir programa gelmeleri ve intibakı yapılan herhangi bir ders bulunmaması durumunda birinci yarıyıla yapılır. Bu öğrencilerin azami süreleri, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen programın azami süresinden kabul edildiği yıl/yarıyıl çıkartılarak hesaplanır.
 • Farklı bir programa gelmeleri ve önceki programdan alınan derslere ait ders intibakı yapılması durumunda birinci yarıyıldan itibaren bu yönergenin 9. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin azami süreleri, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen programın azami süresinden kabul edildiği yıl/yarıyıl çıkartılarak hesaplanır.

Birden fazla program için kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunabilir miyim?

 • Öğrenciler sadece bir program için Kurum İçi Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilirler

Birden fazla program için çift anadal başvurusunda bulunabilir miyim?

 • Öğrenciler yalnız bir program için Çift Anadal başvurusunda bulunabilirler.

Birden fazla program için yan dal başvurusunda bulunabilir miyim?

 • Öğrenci aynı anda en fazla iki Yan Dal programına başvurabilir
Özel Öğrenci

Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders alma koşulları nelerdir?

 • (1) Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfına özel öğrenci kabul edilmez.
 • (2) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0, 100 üzerinden ise en az 80 olması gerekir. Bu koşul, yaz okulunda Üniversitemizden ders alacak öğrencilerden aranmaz.
 • (3) Öğrenim gördüğü Yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan programlarda kayıtlı öğrencilerin, YTÜ’de yabancı dilde verilen dersleri alabilmeleri için, yürürlükteki “YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerince geçerli kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak gerekir.
 • (4) “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.

Özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler öğrenci kartı alabiler mi?

 • Öğrenci kartı verilmemektedir.

Öğrenci kartı olmayan öğrencilerin Üniversitemiz kampüslerine giriş-çıkışta hangi belgeyi göstermeleri gerekir?

 • Özel öğrenci olarak kaydı yapılan öğrenciler, ders aldıkları fakülte dekanlık öğrenci işlerinden temin edecekleri aldığı dersleri gösterir onaylı belge ile Üniversitemiz kampüslerine girebilir.

Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla kaç yy yararlanabilirler?

 • (1) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki yarıyıl yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu kararıyla uzatılabilir:
 • a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
 • b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.
 • (2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir.
 • (3) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
 • (4) Bu maddenin (1) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen koşullar sebebiyle Üniversitemizden özel öğrenci olarak ders alacak öğrenciler için bu yönergenin 5. maddesinin (2) fıkrasında geçen “Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0, 100 üzerinden ise en az 80 olması gerekir. (…) ” hükmü uygulanmaz.
 • (5) Bu maddenin (1) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen koşullar sebebiyle özel öğrencilik süresi uzatılan Üniversitemiz öğrencileri için bu yönergenin 9. maddesinin (4) fıkrasında geçen “(…) diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla 30 yerel kredilik ders alabilir.” hükmü uygulanmaz.
Sınavlar

Sınav sonucuna itiraz süreci nasıl yapılmalıdır?

 • Sınav sonuçlarına, sınavın ilan edilmesinin veya akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde kayıtlı olduğu Yüksekokul Müdürlüğüne/Fakülte Dekanlığına bir dilekçeyle başvurarak itiraz edebilir.

Bütünleme sınavına kimler girebilir?

 • DC ve daha düşük notlu derslerden (F0 hariç) bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir. Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.

Mezuniyet sınavına kimler girebilir?

 • Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır.
 • Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
 • Daha önce hiç almadığı bir dersi bulunan veya almış olsa bile herhangi bir dersten F0 notu bulunan öğrenciler hiçbir dersten mezuniyet sınavına giremez.
 • Başvuruların alınmasından sonra başvurusu Mezuniyet Sınav Esaslarına uymayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sehven sınava girmeleri durumunda ise sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Mezuniyet sınavına giren öğrencilerin katkı payı yatırması gerekir mi?

 • Mezuniyet sınavına girilecek yarıyıl için, ders seçimi yapmamış, ancak mezuniyet sınavından yararlanacak öğrencilerin, sınava girecekleri yarıyıl için katkı payı -öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir

Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim?

 • Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.
 • Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
 • Trafik kazası ve doğal afetler durumunda
 • sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.
 • Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
 • Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse,
 • Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir.
 • Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.
Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrencilerin (14.yy) Ek Süre-Ek Sınav-Kayıt Silme İşlemleri

Azami öğrenim süresi ne kadardır, nereden kontrol edebilirim?

 • Lisans programlarında azami yedi yıl (14 yarıyıl) olarak öğrenimlerini tamamlamak için tanımlanan süre azami öğrenim süresidir. Transkriptinizden kontrol edebilirsiniz.

Hangi durumlarda azami öğrenim süresi(14) yy sonunda kaydım silinir?

 • Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin, ek sınavlardan önce ilişikleri kesilmez.
 • Ek sınav başvurusunda bulunmayan ve en az altı başarısız dersi bulunan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihte ilişiği kesilir.
 • Ek sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını en fazla beş derse indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Azami öğrenim süresini tamamlayan tüm öğrencilere ek sınav hakkı verilir mi?

 • Azami öğrenim süresini tamamlayan tüm öğrencilere hiç almadıkları ve başarısız oldukları tüm derslerden 2 ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakkı kullandığı halde başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı kaç olması durumunda kayıt silme işlemi yapılır?

 • Ek sınav sonucunda başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 6 ve daha üzeri olan öğrencilerin kaydı silinir.

Ek sınav hakkı kullananarak başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 5 ve daha altında olması durumunda kaç yy ek süre verilir?

 • 3 yy ek süre verilir.

Ek sınav hakkı kullanmadan başarısız ve hiç almadığı (staj dahil) ders sayısı 5 ve daha altında olması durumunda kaç yy ek süre verilir?

 • 4 yy ek süre verilir.

Ek sınava giren öğrenciler daha sonraki dönemde açılan ek sınavlara girebilir mi?

 • 2 ek sınav yalnızca 14 yy sonunda verilir. Daha sonraki yy larda 3 yy ek süre verilir.
 • Ek sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını bire indiren öğrencilere sınırsız sınav hakkı verilir.

Ek sınava başvurduğum dönemde ders seçimi de yapabilir miyim?

 • Hayır. Ek sınav döneminde ders seçimi yapılmaz.
2003 ve Öncesindeki Mezunların E-Devlet Kayıtları

E-Devlet'te mezuniyet bilgilerime ulaşamıyorum, ne yapmam gerekiyor?

 • Kimlik fotokopisi ve varsa mezun oldukları programa ilişkin diploma fotokopisini ytumezun@yildiz.edu.tr e-posta adresine göndermeleri durumunda sistem üzerinde güncellemeleri yapılacaktır.
Mezuniyet- Diploma

Tüm derslerimi ve stajımı tamamlamama rağmen e-Devlet'te neden mezun görünmüyorum?

 • Öğrenci Bilgi Sistemi müfredat durumunuzda 240 AKTS ve yerel kredinizi kontrol ediniz.
 • Öğrencinin mezuniyete hak kazanması için, bir Bölümün/Programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmalarına ait belirlenen yerel kredi ve minimum 240 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olması gereklidir.
 • Staj gün sayınızı ve staj G notunuzu transkriptinizde kontrol ediniz.Herhangi bir eksiklik olması durumunda öğrenci bilgi sistemi üzerinde mezuniyetiniz yapılmamaktadır.
 • Eksik olduğunu tespit ettiğiniz durumlar (staj G notu-staj gün sayısı) Bölüm Başkanlığınız ile iletişime geçiniz.
 • Eğitim dili %30 ve 0 İngilizce olan programlarda almanız gereken İngilizce krediyi tamamlamanız gerekmektedir
 • .

Diplomamın hazır olup olmadığı bilgisini nereden öğrenebilirim?

 • https://e-ogrenci.yildiz.edu.tr/diploma/durumsorgula sayfasından takip edebilirsiniz.

Diplomamı kaybetmedim ancak kullanılamayacak kadar yıprandı, yeniletebilir miyim ?

 • Evet Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na müracaat etmeniz durumunda tekrar hazırlanır.

Diplomamı kaybettim, nereye müracaat etmeliyim?

 • ytumezun@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kışla Binası A1014 Esenler/İstanbul şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Diploma kayıp başvurusunda getirmem gereken belgeler var mı?

 • Diplomanın kaybı veya kullanılmayacak derece yıpranmış olması durumunda yapılması gereken işlemler
 • Dilekçe - FR-1153-Kayıp Diploma Diploma Yerine Geçerli Belge İçin Başvuru Dilekçe Formu.docx.Kaybedilen Diplomanın fotokopisinin (varsa) dilekçeye eklenmesi, işlemlerin hızlandırılması bakımından uygun olur. dilekce ornekleri icin tiklayiniz
 • Diploma kaybına ilişkin iki farklı gazete ilanı (Gazete ilan örnekleri bu dokümanın son sayfasında verilmiştir. İlan örneğinde yer alan bilgilerden bilinmeyenler, Diploma İşlemleri Bürosu’ndan veya ytumezun@yildiz.edu.tr adresinden öğrenilebilir. İlan örneği ulusal veya mahalli gazetelere verilebilir. İlan metninin bulunduğu sayfa ile gazete başlığını ve sayısını içeren kısımlar beraber getirilmelidir.) Ancak yıpranmış Diploma belgenin aslının getirilmesi durumunda gazete ilanına gerek duyulmaz.
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi (ön ve arka yüzünden çekilmiş)
 • Dekont (Ödenecek ücretlere ilişkin Tablo1’de belirtilen tutar ilgili banka hesabına yatırılarak dekontla beraber Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu Diploma İşlemleri Bürosu’na başvuru yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgi icin tiklayiniz (Diploma teslimi-kaybı-diploma eki vs.) ----- Tablo 1 ıcın tiklayiniz

Diplomamı benim adıma başkası alabilir mi?

 • Diploma teslimi, belge sahibinin kendisine veya noter kanalı yoluyla vekâletname belgesinin aslı ile yetkili kıldıkları vekile (vekâletnamede “YTÜ’den alınacak diploma ve belgeleri” ifadesi kesinlikle belirtilmelidir) yapılır. Yurt dışında yaşayanlar, Türkiye’ye gelmeden Diplomalarını konsolosluktan alınabilen vekâletname belgesinin aslı ile yetkili kıldıkları vekil (vekâletnamede “YTÜ’den alınacak diploma ve belgeleri” ifadesi kesinlikle belirtilmelidir) aracılığı ile de teslim alabilirler.

Diplomam bana kargo veya e-mail yoluyla gönderilebilir mi?

 • Hayır. Diploma posta, kargo veya e-mail ile gönderilemez. Mezuniyetinize ilişkin belgenize e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diplomam ne kadar sürede hazır olur?

 • Mezuniyet durumunuzun e-devlete yansımasından itibaren diploma hazırlama süreci yaklaşık olarak 25 iş günü sürmektedir.

Üniversite tarafından Diploma Belgeme ASLI GİBİDİR yapılır mı?

 • Evet.Mezun öğrencinin Diploma ve Diploma Eki belgelerine Aslı Gibidir onayının yapılması için belgelerin aslı ,kaç adet talep ediliyorsa fotokopileri (A4 boyutunda, siyah-beyaz) ve aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Belirtilen işlemler yapıldıktan sonra e-postada ismi belirtilen kişi, belgelerin aslı ve fotokopileri ile www.ogi.yildiz.edu.tr adresinde belirtilen başvuru saatlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası, A-1014 nolu odadan aynı gün içinde Aslı Gibidir onayı alabilir.
 • Aslı Gibidir Onayı: 10 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540 ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

Mezun öğrenciler ıslak imzalı trankripti nereden alabilirler?

 • E-Devlet'ten kare kodlu transkript belgesi ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı A1020 den alabilirler.
 • Mezuniyet sonrası verilen öğrenim belgesinin(transkript) kaybı veya ihtiyaç halinde tekrar çıkartılması için, aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ile şahsen müracaat edilmesi gerekir.
 • Mezun öğrencinin kendisinin gelememesi durumunda nüfus cüzdan fotokopisi, belirtilen hesap numarasına yatırılan ücrete ilişkin dekont ve kendisinin yerine belgeyi alacak kişiyi belirten e-postayı ytumezun@yildiz.edu.tr adresine göndermesi gerekir.
 • Öğrenim Belgesi (Transkript) :5 TL (Adet başına)
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, Hesap No: 2250447846845540
 • T.C. Ziraat Bankası Levent Girişimci Şubesi, IBAN:TR320001002250447846845540
 • ALICI ADI: YTÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK.

Lise diplomamı alabilir miyim?

 • Lise diplomanızın örneği özlük dosyanızda mevcutsa arşivden talep edebilirsiniz. ytumezun@yildiz.edu.tr

Lisans programı 2. sınıf (4 yy) sonuna kadar olan tüm dersleri tamamladım, önlisans diploması alabilir miyim??

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile ilişiğini kestirmek isteyen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim planında bulunan bütün dersleri başarı ile tamamlamış olan ve dördüncü yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerine, başvurmaları halinde, önlisans diploması verilir.